Government of Nepal
Ministry of Livestock Development
Department of Livestock Service

Directorate of Livestock Production

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

बंगुर औधोगीक पार्क स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

बंगुर औधोगीक पार्क स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना


Published By: पशु उत्पादन निर्देशनालय, हरिहरभवन | 2017-03-20


Download Attachment: बंगुर औधोगीक पार्क स्थापनाका लागि प्रस्ताव अाह्वान