Government of Nepal
Ministry of Livestock Development
Department of Livestock Service

Directorate of Livestock Production

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

सार्वजनिक, निजी साझेदारी अवधारणामा त.ना. प्लान्ट सञ्चालन सम्बन्धी सूचनाPublished By: पशु उत्पादन निर्देशनालय, हरिहरभवन | 2017-03-29


Download Attachment: सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा त.ना. प्लान्ट सञ्चालनमा