Government of Nepal
Ministry of Livestock Development
Department of Livestock Service

Directorate of Livestock Production

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना

सरकारी फार्म श्राेतकेन्द्रहरुकाे १० वर्षे व्यवसायिक याेजना तयार गर्न प्रस्ताव माग सम्बन्धी पशु उत्पादन निर्देशनालयकाे सूचना


Published By: पशु उत्पादन निर्देशनालय, हरिहरभवन | 2017-04-28


Download Attachment: प्रस्ताव माग सम्बन्धी