Government of Nepal
Ministry of Livestock Development
Department of Livestock Service

Directorate of Livestock Production

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

दूध उत्पादनमा अनुदान पाइलट कार्यक्रममा छनाैट भएका सहकारी संस्थाहरुकाे नामावलीPublished By: पशु उत्पादन निर्देशनालय, हरिहरभवन | 2017-06-12


Download Attachment: दूध उत्पादनमा अनुदान पाउने बाँकी सहकारी संस्थाहरु