Government of Nepal
Ministry of Livestock Development
Department of Livestock Service

Directorate of Livestock Production

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना

यस निर्देशनालयको अा.व. २०७४/७५ काे स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार यस निर्देशनालयलाई अावश्यक सवारी साधन (माेटरसाइकल र स्कुटर) खरिदका लागि सूचना २०७४/७/१ गतेकाे गाेरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । इच्छुक कम्पनीले यस निर्देशनालयमा सम्पर्क राख्नको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।


Published By: पशु उत्पादन निर्देशनालय | 2017-10-18


Download Attachment: सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना