Government of Nepal
Ministry of Livestock Development
Department of Livestock Service

Directorate of Livestock Production

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

पशु कल्याण प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने बारेको सूचनाPublished By: पशु उत्पादन निर्देशनालय, हरिहरभवन | 2017-11-17


Download Attachment: पशु कल्याण प्रवर्द्धन सम्बन्धी सूचना