Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Department of Livestock Service

National Livestock Resource Management and Promotion Office

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

राष्ट्रिय पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

आ.व. ०७१/०७२ मा कृषकहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानको विवरण

आ.व. ०७१/०७२ मा पशु उत्पादन निर्देशनालय र मातहतका केन्द्र, कार्यालय र फार्महरु द्धारा कृषकहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानको विवरण


Published By: पशु उत्पादन निर्देशनालय | 2014-11-11


Download Attachment: अनुदान विवरण