Government of Nepal
Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives
Department of Livestock Service

Directorate of Livestock Production

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

आ.व. ०७१/०७२ मा कृषकहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानको विवरण

आ.व. ०७१/०७२ मा पशु उत्पादन निर्देशनालय र मातहतका केन्द्र, कार्यालय र फार्महरु द्धारा कृषकहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानको विवरण


Published By: पशु उत्पादन निर्देशनालय | 2014-11-11


Download Attachment: अनुदान विवरण