Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Department of Livestock Service

National Livestock Resource Management and Promotion Office

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

राष्ट्रिय पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

प्रथम चरणकाे Screening र Field verification

युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालित सबै जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरूलार्इ प्रथम चरणकाे Screening र Field verification सम्बन्धी जानकारीमूलक जरूरी पत्र


Published By: पशु उत्पादन निर्देशनालय, हरिहरभवन | 2015-01-13


Download Attachment: प्रथम चरणकाे Screening र Field verification