Government of Nepal
Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives
Department of Livestock Service

Directorate of Livestock Production

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

प्रथम चरणकाे Screening र Field verification

युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालित सबै जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरूलार्इ प्रथम चरणकाे Screening र Field verification सम्बन्धी जानकारीमूलक जरूरी पत्र


Published By: पशु उत्पादन निर्देशनालय, हरिहरभवन | 2015-01-13


Download Attachment: प्रथम चरणकाे Screening र Field verification