Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Department of Livestock Service

National Livestock Resource Management and Promotion Office

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

राष्ट्रिय पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन कार्यालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

Publication

1 साना किसान डेरि मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७४
2 पशु उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गत अा.व. २०७३/७४ मा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन कार्यविधि, निर्देशिका_स्वीकृत
3 भूकम्पपिडित कृषकहरूलार्इ अनुदानमा उन्नत काेरेली गार्इ उपलब्ध गराउने कार्यविधि-२०७२
4 पशु सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालित युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ (प्रथम संसोधन, २०७२)
5 पशु सेवा विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२
6 सहकार्यमा तरल नार्इट्राेजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा अापूर्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका – २०७१
7 अनुदानमा मिल्किङ्ग मेसिन वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७१
8 पशु अाहारा विकास राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७१
9 उन्नत गार्इ/भैंसी श्राेतकेन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७१
10 पशु सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालित युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१