Government of Nepal
Ministry of Livestock Development
Department of Livestock Service

Directorate of Livestock Production

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

Publication

1 साना किसान डेरि मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७४
2 पशु उत्पादन निर्देशनालय अन्तर्गत अा.व. २०७३/७४ मा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन कार्यविधि, निर्देशिका_स्वीकृत
3 भूकम्पपिडित कृषकहरूलार्इ अनुदानमा उन्नत काेरेली गार्इ उपलब्ध गराउने कार्यविधि-२०७२
4 पशु सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालित युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ (प्रथम संसोधन, २०७२)
5 पशु सेवा विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२
6 सहकार्यमा तरल नार्इट्राेजन प्लान्ट सञ्चालन, उत्पादन तथा अापूर्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका – २०७१
7 अनुदानमा मिल्किङ्ग मेसिन वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७१
8 पशु अाहारा विकास राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७१
9 उन्नत गार्इ/भैंसी श्राेतकेन्द्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७१
10 पशु सेवा विभाग अन्तर्गत सञ्चालित युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१