Government of Nepal
Ministry of Livestock Development
Department of Livestock Service

Directorate of Livestock Production

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

Staff Information


Name

डा. सुरेन्द्र यादव

Designation

वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत

Section

Contact No:

9804536379

Email

versuru@hotmail.com

Name

श्री मेघराज ढकाल

Designation

पशु विकास अधिकृत

Section

पशु उत्पादन प्रवर्द्धन शाखा

Contact No:

९८५५०३३२७७

Email

dhakalmeghraj318@gmail.com

Name

श्री बासुदेव अाचार्य

Designation

पशु विकास अधिकृत

Section

पशु उत्पादन प्रवर्द्धन शाखा

Contact No:

९८४१९८३१४०

Email

dev_acharya68@yahoo.com

Name

श्री पशुपती नाथ

Designation

पशु विकास अधिकृत

Section

लाइभष्टक श्रोत तथा गुण व्यवस्थापन शाखा

Contact No:

९८४१०४३७१८

Email

p_nath2001@yahoo.com

Name

डा. पार्वती देवी शर्मा

Designation

पशु विकास अधिकृत

Section

याेजना शाखा

Contact No:

९८४१५३८६३३

Email

sharmaparwati14@yahoo.com

Name

श्री उद्धव प्रसाद घिमिरे

Designation

लेखा अधिकृत

Section

लेखा शाखा

Contact No:

९८४३४३८७१०

Email

Name

श्री केशव प्रसाद पाेखरेल

Designation

लेखापाल

Section

लेखा शाखा

Contact No:

९८४१५४४२६४

Email

Name

श्री समुन्द्रमान श्रेष्ठ

Designation

पशु सेवा प्राविधिक

Section

लाइभष्टक श्रोत तथा गुण व्यवस्थापन शाखा

Contact No:

९८४१४०९३९६

Email

samundraS12@yahoo.com

Name

श्री राम कुमारी पाण्डे

Designation

पशु सेवा प्राविधिक

Section

पशु उत्पादन प्रवर्द्धन शाखा

Contact No:

९८४९९३६८६०

Email

Name

श्री मनि कुमार राई

Designation

पशु सेवा प्राविधिक

Section

याेजना शाखा

Contact No:

९८५११३६१२२

Email

manirai2007@gmail.com

Name

श्री विष्णु कुमार तामाङ्ग

Designation

पशु सेवा प्राविधिक

Section

पशु उत्पादन प्रवर्द्धन शाखा

Contact No:

९७४१०७२९०६

Email

bomjanbishnu123@gmail.com

Name

श्री कुशी कुमारी रावत (बुढा)

Designation

खरिदार

Section

प्रशासन

Contact No:

९८४८३६२२०६

Email

kushirawat56@gmail.com

Name

श्री सुशिला कुमारी पाैडेल

Designation

खरिदार

Section

प्रशासन

Contact No:

९८४१५५७६८८

Email

sushilapaudel88@yahoo.com