Government of Nepal
Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives
Department of Livestock Service

Directorate of Livestock Production

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

Staff Information


Name

श्री रुद्र प्रसाद पौडेल

Designation

कार्यक्रम निर्देशक

Section

Contact No:

Email

Name

डा. सुरेन्द्र यादव

Designation

वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत

Section

Contact No:

९८०४५३६३७९

Email

versuru@hotmail.com

Name

डा. गृष्म नेउपाने

Designation

वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत

Section

Contact No:

९८५२०५१६१०

Email

grishma221@hotmail.com

Name

श्री मेघराज ढकाल

Designation

पशु विकास अधिकृत

Section

पशु उत्पादन प्रवर्द्धन शाखा

Contact No:

९८५५०३३२७७

Email

dhakalmeghraj318@gmail.com

Name

श्री बासुदेव अाचार्य

Designation

पशु विकास अधिकृत

Section

पशु उत्पादन प्रवर्द्धन शाखा

Contact No:

९८४१९८३१४०

Email

dev_acharya68@yahoo.com

Name

श्री पशुपती नाथ

Designation

पशु विकास अधिकृत

Section

लाइभष्टक श्रोत तथा गुण व्यवस्थापन शाखा

Contact No:

९८४१०४३७१८

Email

p_nath2001@yahoo.com

Name

डा. पार्वती देवी शर्मा

Designation

पशु विकास अधिकृत

Section

याेजना शाखा

Contact No:

९८४१५३८६३३

Email

sharmaparwati14@yahoo.com

Name

श्री उद्धव प्रसाद घिमिरे

Designation

लेखा अधिकृत

Section

लेखा शाखा

Contact No:

९८४३४३८७१०

Email

Name

श्री केशव प्रसाद पाेखरेल

Designation

लेखापाल

Section

लेखा शाखा

Contact No:

९८४१५४४२६४

Email

Name

श्री समुन्द्रमान श्रेष्ठ

Designation

पशु सेवा प्राविधिक

Section

लाइभष्टक श्रोत तथा गुण व्यवस्थापन शाखा

Contact No:

९८४१४०९३९६

Email

samundraS12@yahoo.com

Name

श्री राम कुमारी पाण्डे

Designation

पशु सेवा प्राविधिक

Section

पशु उत्पादन प्रवर्द्धन शाखा

Contact No:

९८४९९३६८६०

Email

Name

श्री मनि कुमार राई

Designation

पशु सेवा प्राविधिक

Section

याेजना शाखा

Contact No:

९८५११३६१२२

Email

manirai2007@gmail.com

Name

श्री विष्णु कुमार तामाङ्ग

Designation

पशु सेवा प्राविधिक

Section

पशु उत्पादन प्रवर्द्धन शाखा

Contact No:

९७४१०७२९०६

Email

bomjanbishnu123@gmail.com

Name

श्री कुशी कुमारी रावत (बुढा)

Designation

खरिदार

Section

प्रशासन

Contact No:

९८४८३६२२०६

Email

kushirawat56@gmail.com

Name

श्री सुशिला कुमारी पाैडेल

Designation

खरिदार

Section

प्रशासन

Contact No:

९८४१५५७६८८

Email

sushilapaudel88@yahoo.com