Government of Nepal
Ministry of Livestock Development
Department of Livestock Service

Directorate of Livestock Production

Hariharbhawan, Lalitpur
नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

हरिहरभवन, ललितपुर
f

दूध, फुल, मासु र ऊन उत्पादनमा वृद्धि: आर्थिक विकास र देशको सम्वृद्धि !

Staff Information


Name

डा. बंशी शर्मा

Designation

कार्यक्रम निर्देशक

Division

Email

banshi.sharma@ymail.com

Name

श्री मेघराज ढकाल

Designation

पशु विकास अधिकृत

Division

Email

dhalkalmeghraj318@gmail.com, dhakalmeghraj@yahoo.c

Name

श्री बासुदेव अाचार्य

Designation

पशु विकास अधिकृत

Division

Email

dev_acharya68@yahoo.com

Name

श्री पशुपती नाथ

Designation

पशु विकास अधिकृत

Division

Email

p_nath2001@yahoo.com

Name

डा. पार्वती देवी शर्मा

Designation

पशु विकास अधिकृत

Division

Email

sharmaparwati14@yahoo.com

Name

श्री उद्धव प्रसाद घिमिरे

Designation

लेखा अधिकृत

Division

Email

Name

श्री केशव प्रसाद पाेखरेल

Designation

लेखापाल

Division

Email

Name

श्री समुन्द्रमान श्रेष्ठ

Designation

पशु सेवा प्राविधिक

Division

Email

Name

श्री राम कुमारी पाण्डे

Designation

पशु सेवा प्राविधिक

Division

Email

Name

श्री मनि कुमार राई

Designation

पशु सेवा प्राविधिक

Division

Email

ilamirai2020@yahoo.com

Name

श्री विष्णु कुमार तामाङ्ग

Designation

पशु सेवा प्राविधिक

Division

Email

bomjanbishnu123@gmail.com

Name

श्री कुशी कुमारी रावत (बुढा)

Designation

खरिदार

Division

Email

Name

श्री सुशिला कुमारी पाैडेल

Designation

खरिदार

Division

Email

sushilapaudel88@yahoo.com